Vuokrausehdot

Vuokrausehdot:

Maksu
Maksu suoritetaan etukäteen ja vuokralleottajan on todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella.

Laitteen käyttö
Vuokralleottaja on perehtyy laitteen käyttöön.
Vuokralleottaja sitoutuu käyttämään vuokralaitetta vain sille tarkoitetulla tavalla.
Vuokralleottaja on velvollinen huolehtimaan vuokratusta laitteesta ja noudattamaan erityistä varovaisuutta.
Laite vuokrataan siinä kunnossa kuin se on vuokraushetkellä ja vuokralleottajan täytyy palauttaa se samassa kunnossa sovittuun aikaan mennessä.
Käyttö on täysin vuokralleottajan omalla vastuulla.

Vastuu ja vahingot
Vuokralleottaja vastaa vuokratusta laitteesta. Laitteen vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan laitteelle ja varusteille sattuneet vahingot sekä laitteesta kadonneet osat ja varusteet. Mikäli laitteen vuokralleottaja on aiheuttanut vahingon tahallaan tai jättämällä noudattamatta laitteen vuokrausehtoja on hän velvollinen korvaamaan omavastuuhinnan joka muodostuu kunkin laitteen arvosta.
Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan laitteen vaurioitumisesta tai sitä kohdanneesta vahingosta vuokralleantajalle.
Laitteen vuokralleantaja ei ole vastuussa tapaturmista eikä henkilövahingoista.

Palautus
Vuokrattu laite on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päätyttyä.
Vuokratun laitteen vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.

Sopimus
Laitteen vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että laitteen vuokralleottaja ei noudata vuokrasopimuksen vuokraehtoja.
Sopimuksia on kaksi (2) kappaletta, yksi (1) kummallekkin sopijapuolelle.

Sakkomaksu
Sovitun vuokra-ajan ylittäneestä ajasta peritään yli menevän ajan pituudesta määräytyvä sakkomaksu.

Vakuutena
Vuokralleantaja saa ottaa kopion/valokuvan vuokralleottajan henkilöllisyystodistuksesta.

Omistusoikeus
Omistusoikeus laitteeseen on vuokralleantajalla. Vuokralleottaja ei saa poistaa laitteesta vuokralleantajan omistusoikeutta osoittavia merkintöjä.